Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at hjelpeapparatet tar utfordringene med at pasienter med psykiske lidelser lever kortere enn befolkningen for øvrig på alvor, og at de vurderer somatisk helse som en del av sykdomsbildet

Datert: 10.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): En studie fra Bergen viser at pasienter med psykiske lidelser lever kortere enn befolkningen for øvrig, og hovedårsaken til overdødeligheten var hjerte- og karsykdom. Tallene bekreftes i andre land, og viser at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 15-20 år tidligere enn normalt. Forklaringene er knyttet både til livsstil og til underforbruk av øvrige helsetjenester.

Hva vil statsråden gjøre for at hjelpeapparatet tar utfordringene på alvor, og vurderer somatisk helse som en del av sykdomsbildet?


Les hele debatten