Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Om hva regjeringen vil gjøre for å stoppe pensjonsdumping innenfor helse og omsorg, med bakgrunn i at hjelpepleiere og helsefagarbeidere mister retten til AFP på grunn av konkurranseutsetting av sykehjem

Datert: 04.02.2015
Besvart: 04.02.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Sist fredag kunne vi lese om hjelpepleierne Karin Rones og Anne Karin Nilsen som etter mange tiårs tro tjeneste i eldreomsorgen i Oslo så fram til å gå av med pensjon. Men på grunn av Oslo kommunes konkurranseutsetting av sykehjemmet som de jobbet på, har de fått beskjed om at de må jobbe fem år til. De jobber på Rødtvet sykehjem, som har blitt overtatt av Attendo. Der er pensjonsinnskuddene vesentlig lavere enn i kommunen. Mens Oslo kommune har opptjeningstid på 30 år, er opptjeningstiden i det private 40 år.

De to hjelpepleierne fylte 62 år rett etter at Rødtvet sykehjem ble konkurranseutsatt, og de mister nå retten til AFP.

Jeg inviterte de to hjelpepleierne hit i dag, siden deres sak skulle komme opp i Stortinget. Det hadde de ikke anledning til, for de gjør en god jobb i eldreomsorgen i Oslo akkurat nå. Derfor vil jeg låne ordene deres, med det de sa til FriFagbevegelse på fredag – jeg siterer:

«Det var et sjokk for meg å få vite at Attendos overtakelse stoppet pensjonsplanene. Mannen min gikk jo av nå, vi skulle ha tid sammen.»

Dette sa Nilsen.

«Det er jeg som har jobba i 30 år, det er mine pensjonspenger.»…«Og så får du en sånn nedtur, de bare dumper deg!»

Dette sa Rones.

Fabian Stang sa derimot:

«Jeg håper at de har krefter til stå på videre.»

Dette er bare ett av mange eksempler vi nå ser på pensjonsdumping i forbindelse med konkurranseutsetting i eldreomsorgen.

Mens sykepleiere har et lovfestet krav på å få beholde sin pensjon gjennom vedtak gjort i Stortinget for mange år siden, mangler hjelpepleiere og helsefagarbeidere det samme. Derfor er dette et nasjonalt spørsmål.

Mitt spørsmål til helseministeren er hva regjeringen vil gjøre for å stoppe denne typen pensjonsdumping innenfor helse og omsorg.


Les hele debatten