Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

Om statsministeren kan avklare hva som nå blir tillagt størst vekt i regjeringens videre praksis i asylpolitikken med hensyn til måltall for utsendelse og hensyn til barns beste og tilsvarende menneskelig hensyn

Datert: 11.02.2015
Besvart: 11.02.2015 av statsminister Erna Solberg

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forrige ukes høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen om asylpolitikken påpekte blant andre Advokatforeningen at såkalte innvandringsregulerende hensyn tillegges stadig større vekt i asylpolitikken etter 2010. De siste måneders debatt og høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen bekreftet at i den blå regjeringens periode har de såkalte måltallene for utsendelse av asylsøkere veid tyngre enn politiske avtaler om å prioritere bl.a. hensynet til barns beste høyere. Både Politidirektoratet og Politiets utlendingsenhet har klart oppfattet at måltallet for utsendelser som et stortingsflertall bestående av regjeringspartiene, Venstre, Kristelig Folkeparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vedtatt, er et klart viktigere styringsmål i arbeidet enn hensynet til barns beste. Konsekvensen har altså blitt, tilsynelatende til både regjeringspartienes og i hvert fall Venstre og Kristelig Folkepartis overraskelse, at langt flere asylbarn enn ventet er blitt sendt ut, særlig lengeværende asylbarn. Så spørsmålet er: Kan statsministeren avklare hva som nå blir tillagt størst vekt i regjeringens videre praksis i asylpolitikken med hensyn til måltall for utsendelse og hensyn til barns beste og tilsvarende menneskelig hensyn?


Les hele debatten