Spørretimespørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Om hvorfor statsråden velger å kontakte Universitetet i Bergen for å se på alternativ for et vestlandsuniversitet når statsråden i utgangspunktet ønsker frivillige sammenslåinger i universitets- og høyskolestrukturen

Datert: 12.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Det foregår en stor debatt om universitets- og høyskolestrukturen. Statsråden ønsker i utgangspunktet frivillige sammenslåinger, og har bedt institusjonene utrede hva de skal være, og hvem de vurderer som gode kandidater for fusjon ut fra faglige grunner. På Vestlandet har ingen av institusjonene ønsket å gå for et vestlandsuniversitet.

Dersom det virkelig er frivillighet og kvalitet som skal legges til grunn, hvorfor velger statsråden å kontakte Universitetet i Bergen om å se på dette alternativet på nytt?


Les hele debatten