Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til samferdselsministeren

Om statsråden vil sette i gang en uavhengig utredning av Åsland stasjon etter Norconsults utredning av tekniske løsninger og kostnader ved prosjektet for Østplan

Datert: 12.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I spørretimen 12. november 2014 sa statsråden at å bygge Åsland stasjon ved store planlagte boligområder sør i Oslo 'ville forsinket Follobaneprosjektet med mange år og fordyret det med mange milliarder kroner'. Norconsult har nylig gjort en utredning av tekniske løsninger og kostnader ved prosjektet for Østplan. Konklusjonen er at det kan gjennomføres som et tilleggsarbeid uten forsinkelse for Follobanen og at kostnadene anslås til 1,4 mrd. kroner.

Vil statsråden på denne bakgrunn sette i gang en uavhengig utredning av Åsland stasjon?


Les hele debatten