Spørretimespørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden kan forsikre Stortinget om at antallet kvoteflyktninger økes i henhold til måltall og at UDI snarest mottar kvotebrev

Datert: 12.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Den akutte flyktningsituasjonen tilsier at vi bør ta imot flere kvoteflyktninger. I statsbudsjettet ble det etter forhandlinger med Kristelig Folkeparti og Venstre vedtatt at antallet skulle økes med 500 til totalt 2 120, en fordobling av antallet siden Arbeiderpartiet satt i regjering. UDI har i brev av 19. januar etterlyst kvotebrev fra departementet, og er bekymret for om vi klarer å ta imot 2 120 flyktninger i 2015.

Kan statsråden forsikre Stortinget om at UDI snarest mottar kvotebrev, og at statsråden når sitt måltall for kvoteflyktninger?


Les hele debatten