Spørretimespørsmål fra Snorre Serigstad Valen (SV) til finansministeren

Om statsråden har anslag på hvor store beløp med norsk tilknytning som er skjult i utlandet, og om hva regjeringen gjør for å bekjempe skjulte formuer

Datert: 26.02.2015
Besvart: 18.03.2015 av finansminister Siv Jensen

Snorre Serigstad Valen (SV)

Spørsmål

Snorre Serigstad Valen (SV): Den 9. februar rapporterte Aftenposten om 'Swissleaks', hvor skjulte formuer i storbanken HSBC har blitt avslørt. Ifølge avisa var det i 2006 og 2007 111 klienter med tilknytning til Norge som skjulte til sammen 2,8 mrd. kroner. Dette er bare en liten del av norske formuer skjult i utlandet.

Har statsråden anslag på hvor store beløp med norsk tilknytning som er skjult i utlandet, og hva gjør regjeringen for å bekjempe slike aktiviteter?


Les hele debatten