Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til kunnskapsministeren

Datert: 26.02.2015
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Utan å forankre prosessen i Stortinget er kunnskapsministeren i ferd med å gjennomføre ein fusjonsprosess i høgare utdanning. Stortinget har slik ikkje fått drøfta erfaringar frå andre land, kva tyding geografi har, korleis fagmiljø vert splitta eller sett saman, eller kostnader ved fusjonar.

Kan statsråden leggje fram forsking som viser resultat av fusjonar i høgare utdanning i andre land, og som eintydig viser at fusjonar sikrar at den enkelte institusjon får høgare kvalitet etter at den er fusjonert med andre?


Les hele debatten