Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til ministeren ved Statsministerens kontor for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Datert: 25.02.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): I eit intervju i The Guardian 22. februar, under overskrifta 'Britain will lose influence in the world if it quits the EU, says Norway', las eg at Noreg sin minister med ansvar for europaspørsmål åtvarar Storbritannia og det britiske folk mot å melde seg ut av EU. Det norske folk har sagt nei til EU-medlemskap to gonger, og over 70 prosent av folket i Noreg er no i mot eit medlemskap i EU.

Kva mandat meiner statsråden han har frå det norske folk til å åtvare Storbritannia mot å gå ut av EU?


Les hele debatten