Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om korleis statsråden vil utforme politikken og komande jordbruksoppgjer for å sørgja for at auka matproduksjon skjer på norske ressursar

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Korleis vil statsråden utforme politikken og komande jordbruksoppgjer for å sørgja for at auka matproduksjon skjer på norske ressursar?


Les hele debatten