Spørretimespørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til landbruks- og matministeren

Om hvorvidt det i arbeidet med en helhetlig strategi for jordvern er lagt vekt på at den beste matjorda befinner seg i et fåtall av våre kommuner

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I vårsesjonen 2014 ba en enstemmig næringskomité regjeringen om en helhetlig jordvernplan. I den forbindelse skrev statsråden: 'jeg vil sammen med kommunesektoren vurdere virkemidler for en best mulig planlegging og ivaretakelse av arealene'. På departementets nettsider står det at arbeidet med en helhetlig strategi for jordvern er i gang.

Er det i dette arbeidet lagt vekt på at den beste matjorda befinner seg i et fåtall av våre kommuner?


Les hele debatten