Spørretimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Datert: 26.02.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Norge ligger på verdenstoppen på mange områder når det kommer til likestilling. Norge er blant annet verdens beste land å bli mor i, og vi ligger på topp på sysselsetting blant kvinner.

Hvordan har statsråden tenkt å sikre at vi også i fremtiden kan leve i en likestilt hverdag i et av verdens mest likestilte land?


Les hele debatten