Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hvorvidt vold mot kvinner fortsatt er et samfunns- og likestillingsproblem, og hva statsråden vil gjøre med det

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Tall fra omfangsundersøkelsen om vold og voldtekt som Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress kom med for ett år siden, viste at én av ti norske kvinner har blitt voldtatt. Da statsråden mottok rapporten, sa hun: 'Vold mot kvinner er verst for dem som rammes, men det er også et samfunns- og likestillingsproblem.' Det er nå ett år siden statsråden mottok denne rapporten.

Hva har skjedd siden sist, og mener statsråden fortsatt at dette er et samfunns- og likestillingsproblem, og hva vil hun gjøre med det?


Les hele debatten