Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om hva statsråden gjør for å redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): I 2008 viste Likelønnskommisjonen at kvinners lønnsinntekt utgjør om lag 65 prosent av menns lønnsinntekt. Når det kontrolleres for arbeidstid, utgjør kvinners lønn om lag 85 prosent av menns lønn.

Om man tar utgangspunkt i denne definisjonen av likelønn, hva er status i dag, og hva gjør statsråden for å redusere lønnsgapet?


Les hele debatten