Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om på hvilken måte statsråden kan legge til rette for at kvinner kan kombinere familieliv og en jobb i varehandelen

Datert: 26.02.2015
Fremsatt av: Ingunn Gjerstad (SV)
Besvart: 04.03.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): 370 000 mennesker jobber i varehandelen i dag, hvorav flertallet er kvinner. Undersøkelser viser at mange i varehandelen utsetter å få barn og stifte familie på grunn av ukurante arbeidstider. Med søndagsåpne butikker vil det bli enda vanskeligere å få kabalen med arbeidstid og fritid til å gå opp.

På hvilken måte kan statsråden legge til rette for at kvinner kan kombinere familieliv og en jobb i varehandelen?


Les hele debatten