Spørretimespørsmål fra Ingrid Heggø (A) til fiskeriministeren

Om differensierte marknadsavgiftssatsar til Sjømatrådet, og kva kunnskap statsråden har om merkevarebygging av norsk sjømat ved sida av det arbeidet som Sjømatrådet driv for fellesskapet, og som tilseier reduserte inntekter i denne storleiken

Datert: 26.02.2015
Besvart: 04.03.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Ingrid Heggø (A)

Spørsmål

Ingrid Heggø (A): Eg har merka meg at fiskeriministeren har sendt på høyring eit framlegg om differensierte marknadsavgiftssatsar til Sjømatrådet. Dette vil gje om lag 200 mill. kroner i reduserte inntekter til Sjømatrådet.

Kva kunnskap har statsråden om at det foregår merkevarebygging av norsk sjømat utanfor Noreg ved sida av det arbeidet som Sjømatrådet driv for fellesskapet, og som tilseier ein reduksjon i denne storleiken?


Les hele debatten