Muntlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

Om det skal være sånn i norsk arbeidsliv at man som ansatt i bemanningsforetak er på fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag

Datert: 18.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Det er et spørsmål til statsråd Eriksson.

Fast og midlertidig ansettelse er de to formene for ansettelse som er regulert i arbeidsmiljøloven. Antall bemanningsforetak, selskap som leier ut arbeidsfolk til arbeid i andres tjeneste, øker. Stadig flere mennesker får arbeidskontrakt med slike bemanningsforetak.

Bemanningsforetak er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-12, spesielt punkt 1, og det gjelder «Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak)». Disse bemanningsforetakene ansetter folk etter råd fra NHO Service på fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag. – Fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, smak på det! Du kan altså som ansatt i bemanningsforetak få telefon på tirsdag om at de ikke har arbeid til deg på onsdag, og dermed har du heller ikke lønn.

Mitt enkle spørsmål og formålet med hele spørsmålet er: Vil statsråden avklare om det skal være sånn i norsk arbeidsliv: fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag?


Les hele debatten