Muntlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og sosialministeren

Om at forutsetningene for uførereformen var at ikke folk skulle tape trygd eller miste bostøtte, og hva statsråden vil gjøre med at begge deler nå skjer

Datert: 18.02.2015
Besvart: 18.02.2015 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Mitt spørsmål går til arbeidsministeren. Hensikten med uførereformen var å oppnå lavere barrierer for å jobbe for dem som klarer det. Forutsetningen for at SV ble med på uførereformen, var at ingen skulle tape, og det var også utgangspunktet for stortingsflertallet bak uførereformen. Folk skulle ikke tape trygd, og folk skulle heller ikke miste bostøtte. Nå skjer begge deler.

Arbeidsministeren har ansvaret for noen av de aller viktigste områdene i folks liv. Det er grunnlaget for folks trygghet som forvaltes i velferdsstaten, og da er det spesielt å se ministeren svare til Tønsbergs Blad den 7. februar i år at «uførereformen har ingenting med dagens regjering sin politikk å gjøre».

Da vil jeg minne om at det er dagens regjering som er ansvarlig for dagens budsjett, og at det er dagens regjering som er ansvarlig for de overgangsordningene, og det er dagens regjering som er ansvarlig også for midler til bostøtte eller kutt i den.

SV er med på å finne løsninger, og vi har også fremmet flere i budsjettrunden sist, men vi undrer oss over den ansvarsfraskrivelsen og ønsker en tydelighet i forhold til det. Jeg lurer på: Ser statsråden sitt ansvar i saken, og vil han gjøre noe med det?


Les hele debatten