Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden vil vurdere lovendringer som kan forplikte personer i alle aldre til å møte opp til politiets bekymringssamtaler for å forebygge rekruttering til terrornettverk og soloterrorisme

Datert: 05.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I arbeidet med å forebygge rekruttering til terrornettverk og soloterrorisme er politiets bekymringssamtaler et viktig redskap. Blant dem som jobber med dette lokalt i Oslo, har det vært påpekt at lovhjemmelen for å innkalle til slike samtaler i paragraf 13 i politiloven gjelder personer under 18 år. I mange tilfeller vil behovet for bekymringssamtaler også gjelde personer i andre aldersgrupper.

Vil statsråden vurdere lovendringer som kan forplikte personer i alle aldre på lik linje til å møte opp til bekymringssamtaler?


Les hele debatten