Spørretimespørsmål fra Sigmund Steinnes (A) til samferdselsministeren

Om hvilke planer regjeringen har for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, som også aktivt brukes av Forsvaret

Datert: 05.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sigmund Steinnes (A)

Spørsmål

Sigmund Steinnes (A): Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, er en sentral lufthavn i Nord-Norge med en betydelig trafikk og blant annet over 700 000 reisende i året. I 2020 vil man nå 1 million reisende. Flyplassen brukes også aktivt av Forsvaret, og det er vedtatt at den skal være en QRA-base for nye kampfly. Selv om Evenes opplever vekst, står det lite i Avinors nordområdestrategi om planene fremover for flyplassen.

Hvilke planer har regjeringen for Harstad/Narvik lufthavn, Evenes?


Les hele debatten