Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om statsråden kan si hvilke tiltak som er iverksatt for å få redusert saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker, og om hvilke resultater som er oppnådd så langt

Datert: 10.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Saksbehandlingstiden i UDI i familiegjenforeningssaker er ca. 12 måneder, og ventetiden har økt gjennom 2014. Statsråden har opplyst at UDI ikke klarer å nå sine mål om kortere saksbehandlingstid på grunn av omorganisering og redusert saksbehandlingskapasitet som følge av dette. I svar på spørsmål fra Stortinget sier statsråden at saksbehandlingstiden forventes å gå ned i 2015.

Hvilke tiltak er iverksatt for å få redusert saksbehandlingstiden i familiegjenforeningssaker, og hvilke resultater er oppnådd så langt?


Les hele debatten