Muntlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Om hvilken tilnærming statsråden vil velge når Norge skal nå sine mål om utslippsreduksjoner fram mot 2030

Datert: 18.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Vi har som kjent en rekke ganger i Stortinget stilt spørsmål om klimapolitikken. Hver gang har statsråden svart at hun mener at regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk, at klimaforliket ligger fast, og at hun mener at regjeringen har styrket klimaforliket. Statsrådens meninger er slik sett velkjent for Stortinget. Jeg tror derimot at Stortinget har en viss forventning om når en stiller viktige spørsmål i tilknytning til klima, at en får bredere analyse fra statsråden: Hva skal Norges rolle være? Hva skal vi som land forplikte oss til? Og hvilke tiltak må komme for at vi skal nå de målene som Stortinget diskuterer og eventuelt setter? Jeg tror alle er enige om at dette krever handling og politisk gjennomføringskraft og – ikke minst – tydelighet. Vi har registrert at dette er krevende selv i diskusjoner mellom sentrale Høyre-politikere. Da regjeringen fremmet stortingsmeldingen om indikative mål for 2030, sa statsråd Helgesen på den ene siden at Norge kan nå målene med tiltak i Polen. På den andre siden sa stortingsrepresentant Astrup at dette er en feil forståelse av EUs klimapolitikk. Det kunne vært interessant å få vite hvem som har rett etter statsrådens oppfatning. Og hvilken tilnærming vil statsråden selv velge når Norge skal nå sine mål om utslippsreduksjoner fram mot 2030?


Les hele debatten