Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

Om bygging av en ny kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat, og hvordan statsråden skjøtter sitt ansvar, både for å bevare noe av det viktigste vi har i norsk natur, og for å forvalte naturmangfoldloven

Datert: 18.03.2015
Besvart: 18.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Naturreservat er den strengeste formen for naturvern i Norge, og naturreservatene omfatter derfor de aller viktigste naturverdiene våre som er gitt den aller strengeste beskyttelsen mot inngrep. Likevel ga forrige miljøvernminister Solhjell dispensasjon til bygging av en ny kraftlinje gjennom Sørdalen naturreservat, i strid med de traséanbefalingene som opprinnelig var kommet fra energiforvaltningen og miljøforvaltningen. Tidligere denne måneden slo Borgarting lagmannsrett fast at denne dispensasjonen var et klart brudd på naturmangfoldloven, men i mellomtida hadde vår nåværende klima- og miljøminister Sundtoft beordret endring av verneforskriftene for dette reservatet, slik at forskriften nå tillater den helt absurde kombinasjonen bærplukking, fiske osv. og bygging og drift av en ny kraftlinje. Statsråden har altså aktivt sørget for å få gjennomført i praksis nøyaktig det inngrepet som lagmannsretten nå har slått fast er et brudd på naturmangfoldloven.

Har ikke statsråden nå en veldig flau smak i munnen overfor hvordan hun skjøtter sitt ansvar, både for å bevare noe av det viktigste vi har i norsk natur, og for å forvalte naturmangfoldloven?


Les hele debatten