Spørretimespørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden særskilt vil se på, og styrke, økonomien til fylkeskommuner med høye transportkostnader etter at fylkeskommunenes inntektssystem ble endret i kommuneøkonomiproposisjonen for 2014

Datert: 19.03.2015
Fremsatt av: Willfred Nordlund (Sp)
Besvart: 25.03.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Fylkeskommunenes inntektssystem ble endret i kommuneøkonomiproposisjonen for 2014. Nordland fylkeskommune er et av fylkene som får sterkt reduserte bevilgninger. Nordland har store utfordringer knyttet til å løse hurtigbåt og ferjedrift på en tilfredsstillende måte for kystsamfunnene. Endringer i inntektssystemet, selv med tapskompensasjon og økte kostnader knyttet til anbud, gjør dette særlig vanskelig.

Vil statsråden særskilt se på, og styrke, økonomien til fylkeskommuner med høye transportkostnader?


Les hele debatten