Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om hva statsråden vil gjøre for å få fortgang i forhandlingene om en ny overenskomst mellom Norge og Finland, slik at man får en bedre forvaltning av laksebestanden i Tanavassdraget

Datert: 19.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Laksefisket i Tanavassdraget er regulert av en norsk-finsk overenskomst fra 1989. Det har pågått reforhandlinger om avtalen i nærmere tre år, uten at dette har ført frem. Det er grunn til bekymring for laksebestanden, noe både Tanavassdragets fiskeforvaltning og ordførerne i Tana og Karasjok har gitt uttrykk for.

Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i forhandlingene om en ny overenskomst mellom Norge og Finland, slik at man får en bedre forvaltning av laksebestanden i Tanavassdraget?


Les hele debatten