Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at vårens jordbruksoppgjør kan gjennomføres på en anstendig og verdig måte

Datert: 25.03.2015
Besvart: 25.03.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Siden landbruksministeren ble utnevnt har det vært mye debatt og støy rundt norsk landbruk. Vi fikk i 2013 en statsråd som hadde slått fast at det ikke er noen framtid i et kommunistisk system. Nå står vi foran statsrådens andre jordbruksoppgjør, så det kan være verdt å se litt på status så langt. To lovsaker har blitt levert til Stortinget: den helt ukontroversielle naturskadeerstatningsloven og et forslag om å oppheve priskontrollen. Priskontrollen har nå ligget urørt i Stortinget i ni måneder. Når regjeringen ikke evner å skaffe et flertall i denne saken, ble svaret en ny høring – denne gangen for å oppheve hele konsesjonsloven. Stort bedre gikk det ikke da jordbruksoppgjøret havarerte og endte med en historisk overkjøring av statsråden i Stortinget. Et annet område det har vært mye debatt om, er spørsmålet om matkjedemakt. Her har statsråden latt et ferdig lovforslag om god handelsskikk ligge og vente siden regjeringsskiftet. Statsråden uttrykker stadig bekymring for matkjedenes makt, men det eneste konkrete vi har sett, er et medieshow i fjor sommer, der kjedene ble innkalt på teppet. En dagligvareportal ble nylig vedtatt i Stortinget til statsrådens protest, på samme måte som at Stortinget gjorde et vedtak om handlingsplan mot antibiotikaresistens – også mot statsrådens vilje. Noen grep har statsråden lyktes med: Det kuttes litt her og der. Noen grenser og støttesatser endres, og vi har ikke lenger ulikt regelverk for utegang av sau og sau. Men det er i det hele tatt vanskelig å se hva som var kommunistisk med systemet i 2010, og som ikke er det også i 2015.

Etter halvannet år med støy, er mitt spørsmål til statsråden: Hva vil statsråden gjøre for at vårens jordbruksoppgjør kan gjennomføres på en anstendig og verdig måte?


Les hele debatten