Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

Om statsråden ser behov for et ferietilbud for dialysepasienter i Norge, og hvordan staten i så fall kan bidra til å realisere et slikt tilbud

Datert: 08.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Per 31. desember 2013 var det 1 275 dialysepasienter i Norge. Godt over halvparten av disse er kroniske dialysepasienter. De siste 10 årene har antall dialysepasienter økt med 43 prosent. Det er i dag ikke noe organisert ferietilbud for dialysepasienter, hverken i Norge eller utenlands.

Ser statsråden behov for et ferietilbud for dialysepasienter i Norge, og hvordan kan staten i så fall bidra til å realisere et slikt tilbud?


Les hele debatten