Spørretimespørsmål fra Tove Karoline Knutsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at helsesektoren skal ha et takstsystem som støtter god, fleksibel bruk av personell og teknologi for kontakt mellom pasient/bruker og helsetjenesten

Datert: 09.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tove Karoline Knutsen (A)

Spørsmål

Tove Karoline Knutsen (A): Helsevesenet er primært innrettet på fysiske møter mellom behandler og pasient. Ny teknologi åpner imidlertid for andre muligheter når det gjelder konsultasjoner i helsetjenesten, for eksempel via nettet. Men takstsystemet i helsesektoren understøtter ikke dette, og bidrar dermed ikke til å fremme nye metoder for pasientkontakt eller behandling.

Hva vil statsråden gjøre for at helsesektoren skal ha et takstsystem som støtter god, fleksibel bruk av teknologi og personell for kontakt mellom pasient/bruker og helsetjenesten?


Les hele debatten