Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

Om statsministeren kan si hvilke konkrete oppgaver som foreslås flyttet i kommunereformen, og som vil gi mer nærhet til tjenester for folk, og som vil skape større engasjement rundt lokalpolitikken framover

Datert: 08.04.2015
Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Regjeringens kommunereform som lokaldemokratireform ble avlyst før påske og ble erstattet av en ren sentraliseringsreform. Det ble klart da regjeringen la fram sitt forslag om hvilke oppgaver regjeringen mener kommunene skal få. Oppgavene som er foreslått, er små og ubetydelige. Noen større oppgaver kan kanskje bli overført til de største kommunene, men det må først utredes. I tillegg har regjeringen startet en prosess med å frata kommunene viktige oppgaver som f.eks. ansvaret for eldreomsorgen.

Regjeringens politikk oser av mistillit til norske lokale folkevalgte. Derfor er det ikke overraskende at det kommunereformen i realiteten handler om, er å fjerne kommuner og å få færre lokalpolitikere rundt omkring i Norge. Det er jeg og vi i Senterpartiet svært kritiske til. Vi mener det er viktig at folk kjenner dem som har ansvaret for viktige oppgaver som barnehage, skole, eldreomsorg, den lokale kulturen – at man har tjenester nær der folk bor.

Regjeringen omtaler selv oppgavemeldingen som tidenes maktflytting. Men når man ser reaksjonene hos norske lokalpolitikere og ikke minst hos Høyres egne, har det ikke vært noe jubelrop. Så jeg vil gi statsministeren en liten mulighet: Hvilke konkrete oppgaver som foreslås flyttet, er det som vil gi mer nærhet til tjenester for folk, og som vil skape større engasjement rundt lokalpolitikken framover?


Les hele debatten