Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

Om statsministeren vil erkjenne at hennes regjering har endret den norske flyktningepolitikken og at det har blitt sendt barnefamilier til internflukt i Afghanistan det siste året

Datert: 08.04.2015
Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Da forlater vi kosetimen og går tilbake til spørretimen.

Under den rød-grønne regjeringen ble barnefamilier fra Afghanistan ikke returnert til internflukt. Forholdene for barn ble vurdert som for farlige, og siden det har sikkerhetssituasjonen i landet blitt enda verre. FNs høykommissær for flyktninger er veldig klar i sine advarsler mot å sende barnefamilier med tvang til Afghanistan og mener det bare kan skje i tilfeller hvor den enkelte familie har sterke og etablerte nettverk rundt seg.

I spørretimen 14. januar opplyste statsministeren at det heller ikke under nåværende regjering sendes barnefamilier til internflukt i Afghanistan. Statsministeren kunne forsikre «at det ikke skal være returnert noen barnefamilier på internflukt».

27. mars falt det en dom i Oslo tingrett som viser det motsatte. Den ble gjengitt på TV2 i dag. Der framgår det at en familie ble sendt ut av Norge, henvist til internflukt i Afghanistan, 15. november 2014. En rekke andre rapporter viser også at det statsministeren sa, var feil. Politidirektoratets egen rapportering til Justisdepartementet viser at 42 lengeværende barn ble sendt til Afghanistan i fjor. PU oppgir ifølge Vårt Land at mer enn 110 mindreårige ble sendt til Afghanistan i fjor.

Det statsministeren sa til Stortinget i januar, var åpenbart ikke riktig. Vil statsministeren nå erkjenne at hennes regjering har endret den norske politikken og at det har blitt sendt barnefamilier til internflukt i Afghanistan det siste året?


Les hele debatten