Muntlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til statsministeren

Om statsministeren og regjeringen vil reversere innstrammingen som denne regjeringen gjorde i permitteringsregelverket

Datert: 08.04.2015
Besvart: 08.04.2015 av statsminister Erna Solberg

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Lavere lønnsvekst, lavere oljeinvesteringer, lavere renter, økt arbeidsledighet – det er framtidsutsiktene som de aller fleste økonomer ser for seg for norsk økonomi. Vi så senest et eksempel på det i DN i går, hvor 25 makroøkonomer svarte på en spørreundersøkelse som avisen hadde gjennomført.

Etter at denne regjeringen tiltrådte, har farten i økonomien avtatt, sysselsettingsveksten er svakere, og arbeidsledigheten har økt. Regjeringens svar på det så langt har vært å gjøre det mer kostbart å permittere ansatte framfor å gå til oppsigelser. Som følge av det har flere mistet jobben, og bedriftene mister verdifull kompetanse. Ifølge Norsk Industri kunne så mange som 3 000 ansatte i deres bedrifter blitt permittert istedenfor å miste jobben i fjor. I stedet har regjeringen gjort det til sin hovedprioritet å kutte skattene for landets mest velstående, skattekutt som regjeringen ikke har kunnet godtgjøre bidrar til annet enn vekst i forskjeller.

Med den situasjonen som vi ser i norsk arbeidsliv nå, vil statsministeren og regjeringen, som Arbeiderpartiet har gjort i våre alternative budsjetter, reversere innstrammingen som denne regjeringen gjorde i permitteringsregelverket?


Les hele debatten