Spørretimespørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Om statsråden kan oppklare hvilket opptakskrav til lærerstudiet som er riktig, med henvisning til forskjellige svar på karakteren i matematikk

Datert: 09.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av kunnskapsminister Elisabeth Vik Aspaker

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Spørsmålet mitt handler om opptakskravet til lærerstudiet. I forskrift om opptak til høyere utdanning står det at man må ha karakteren 4,0 i matematikk for å komme inn på en lærerutdanning. I svarbrev på skriftlig spørsmål fra undertegnede svarer statsråden at kravet er en treer og forkurs.

Kan statsråden oppklare hvilket av disse to forskjellige svarene som er riktig?


Les hele debatten