Spørretimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om hvor mye tid statsråden anslår at norske matprodusenter sparer gjennom de vedtatte forenklingstiltakene

Datert: 09.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av landbruks- og matminister Sylvi Listhaug

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Statsråden har det siste året snakket mye om forenklinger. Det er min erfaring at få av landets matprodusenter har merket noen særlig endring i tiden som brukes på administrasjon og annet papirarbeid.

Hvor mye tid anslår statsråden at norske matprodusenter sparer gjennom de vedtatte forenklingstiltakene?


Les hele debatten