Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

Om hvilke tiltak statsråden ser for seg at han kan sette i verk for å gjøre drosjene sikre for brukerne

Datert: 27.03.2015
Besvart: 29.04.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): NRK Brennpunkt hadde 24. mars en nedslående reportasje om drosjenæringen, der særlig kvinners utrygghet knyttet til det å bruke drosje ble fremhevet. Det som skulle og burde være en sikker og trygg transport, viser seg å ikke være det for mange kvinner.

Hvilke tiltak ser statsråden for seg at han kan sette i verk for å gjøre drosjene sikre for brukerne?


Les hele debatten