Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til samferdselsministeren

Datert: 08.04.2015
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Sveinung Rotevatn (V)

Spørsmål

Sveinung Rotevatn (V): Prosjektet ferjefri E39 er eit viktig løft for heile Vestlandet og samlar tverrpolitisk støtte. Ikkje minst i Sogn og Fjordane, der standarden på E39 er svært dårleg, er satsinga på opprusting av kyststamvegen svært viktig. Det har nyleg kome fram at Statens vegvesen anslår at opprustinga av E39 vert mykje meir kostbar enn det som tidlegare er lagt til grunn.

Korleis vil statsråden sørgje for at tempoet vert halde oppe i opprustinga av E39 gjennom Sogn og Fjordane?


Les hele debatten