Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om kutt og nedskjæringer i mange kommuner, og hva som er grunnen til at Høyre mener at skattekutt er viktigere enn en god eldreomsorg og en god skole

Datert: 15.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Jeg har et spørsmål til kommunalministeren.

En av de viktigste jobbene vi har som politikere, er å velge hva som er viktigst. Ikke minst kommer det til uttrykk når vi lager budsjetter. Vi vet at vi har en begrenset mengde penger til disposisjon. Spørsmålet er: Hva mener vi det er viktigst å bruke disse pengene på?

I høst kom regjeringen med sitt svar: Den suverent viktigste satsingen for Høyre og Fremskrittspartiet var skattekutt. Over 9 mrd. kr skulle gå til dette. Det var f.eks. rundt hundre ganger så mye som Høyre og Fremskrittspartiet økte satsingen på grunnskole og videregående med. De som skulle få aller mest, var de som hadde mest fra før. De rikeste 5 pst. i Norge fikk halvparten av skattekuttene, vanlige folk fikk en 50-øring per dag.

Arbeiderpartiet hadde et annet valg. Vi mente det var viktigere å bruke pengene på å sørge for at flere syke i Norge får behandling, på at eldre får omsorg, og på at elever i skolen får lærere med tid til å hjelpe og tid til å følge opp dem som sliter. For Arbeiderpartiet var en god skole og en trygg eldreomsorg mye viktigere enn skattekutt for de mest velstående. Men Høyre og Fremskrittspartiet ville en annen retning.

Nå ser vi konsekvensene ute i kommunene. Mange kommuner rapporterer om kutt og nedskjæringer. NRK rapporterte at i Hedmark og Oppland er det sju av ti kommuner som foretar nedskjæringer i grunnskolen. Drøyt halvparten av rådmennene forteller om kutt i pleie og omsorg. Nesten like mange oppgir at det blir kutt i barnehagene.

Høyre og Fremskrittspartiet svarer at skattekuttene er så viktige fordi de virker vekstfremmende, men da Finansdepartementet fikk spørsmål om hvor mye vekst det ble av dette, sa de at virkningen var liten.

Mitt spørsmål til kommunalministeren er: Føler han et ansvar for at situasjonen i mange kommuner er som den er, og hva er grunnen til at Høyre mener at skattekutt er viktigere enn en god eldreomsorg og en god skole?


Les hele debatten