Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om hvordan statsråden ser på Per Sandbergs uttalelse om at kommunereformen er i ferd med å kollapse

Datert: 15.04.2015
Besvart: 15.04.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner har reist over hele landet med pekefingeren høyt hevet. Det er ett svar, det er ingen vei utenom. Det er sammenslåing som er tidens melodi. I følge statsråd Sanner har det vært et stort stortingsflertall bak den fantastiske kommunereformen. Men la meg sitere litt fra dagens Klassekampen, der overskriften er: «Spår full kommunekollaps.» Reformen kan ende med noen få kommunesammenslåinger. Når det gjelder beskrivelsen av oppgavemeldingen, er den tynn. Oppgavemeldingen er et utgangspunkt. Når det gjelder framtidige inntekter til kommunene, står det i den samme artikkelen: «Jeg stoler ikke på regjeringens lovnader.» Dette er ikke utsagn fra Senterpartiet, men fra et av regjeringspartiene, og et av regjeringspartienes nestledere, Per Sandberg.

Mitt spørsmål til statsråd Jan Tore Sanner er: Hvordan ser statsråden på Per Sandbergs uttalelse om at kommunereformen er i ferd med å kollapse?


Les hele debatten