Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til forsvarsministeren

Om hva som er status for arbeidet med gjenrekruttering til en høyoperativ enhet med kapasitet tilsvarende Heimevernets spesialavdeling HV-016

Datert: 23.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av forsvarsminister Ine M. Eriksen Søreide

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I budsjettinnstillingen for 2015 var flertallet enig om at Heimevernet spiller en viktig rolle i landets samlede beredskap, og at innsatsstyrkene utgjør den mest operative delen av Heimevernet. Den spisseste delen av innsatsstyrkene, Heimevernets spesialavdeling HV-016, ble nedlagt i desember 2010. Stortinget har i nevnte budsjettinnstilling bedt om at personellet i disse avdelingene gjenrekrutteres.

Hva er status for arbeidet med en slik gjenrekruttering til en høyoperativ enhet med kapasitet tilsvarende HV-016?


Les hele debatten