Spørretimespørsmål fra Bård Vegar Solhjell (SV) til klima- og miljøministeren

Om kva statsråden vil gjere for å nå bestandsmålet for bjørn

Datert: 30.04.2015
Besvart: 13.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Bård Vegar Solhjell (SV)

Spørsmål

Bård Vegar Solhjell (SV): Alle dei norske rovdyra er truga av utrydding, ifølgje Norsk rødliste 2010. Bjørn, gaupe og ulv er under bestandsmålet sett av Stortinget. Når det gjeld bjørn må talet på ynglingar doblast for å nå bestandsmålet. Samstundes veks bestanden av bjørn særs sakte.

Kva vil statsråden gjere for å nå bestandsmålet for bjørn?


Les hele debatten