Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Om hvor mange flyktninger fra Syria UNHCR har bedt Norge om å ta imot, for å bidra til at man i flyktningleirene kan øyne håp om at det finnes en vei ut via legale kanaler, og ikke gjennom å betale menneskesmuglere

Datert: 29.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Mitt spørsmål er rettet til utenriksministeren.

Krigen i Syria bidrar til den verste flyktningkatastrofen verden har sett siden annen verdenskrig. Nabolandene tar imot svært mange. Norge bidrar først og fremst gjennom hjelp i nærområdene. Vi tar også imot noen flyktninger.

Problemet er at internasjonale hjelpeorganisasjoner stadig må bruke ressurser på å be om mer penger. Etter mange år er det vanskelig å mobilisere vilje til finansiering fra giverland. Nabolandene spør også norske politikere om hvor mange vi egentlig tar imot. Jeg vet ikke om utenriksministeren også har fått dette spørsmålet selv.

Norge kan jo ikke løse denne flyktningkatastrofen, men tar vi imot noen flere, kan vi bidra til at flyktningleirene kan øyne håp om at det finnes en vei ut via legale kanaler, og ikke gjennom å betale menneskesmuglere og legge ut på en farefull ferd over Middelhavet. Derfor ber FN-organisasjonen UNHCR mange land om å ta imot flere flyktninger.

Hvor mange flyktninger fra Syria har UNHCR bedt Norge om å ta imot?


Les hele debatten