Muntlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til fiskeriministeren

Om hvorvidt statsråden kan bekrefte at deltakerloven vil bestå og at regjeringen ikke vil åpne for at fiskeriindustrien kan eie fiskekvoter

Datert: 29.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av fiskeriminister Elisabeth Vik Aspaker

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Mitt spørsmål går til fiskeriministeren.

På sjømatmessa i Brussel i forrige uke markedsførte Norge norsk sjømat med store bilder av små fiskebåter og levende fiskevær.

Selv om det både har vært og er utfordringer i fiskerinæringen og fiskeindustrien, har norsk fiskeripolitikk i all hovedsak vært en suksesshistorie. Vi har kontroll over egne fiskeriressurser, vi har en fiskeflåte som er eid av fiskerne, og vi har effektive markedsplasser for omsetning av fisk.

Viktige bærebjelker er deltakerlov og fiskesalgslagslov. Et utvalg ledet av professor Tveterås foreslår nå å snu opp ned på det meste i fiskeripolitikken. Statsråden har fra sidelinjen og med regjeringserklæringen i hånden varslet at alle steiner skal snus.

Statsrådens signal, eller mangel på sådan, skaper usikkerhet i fiskerinæringen og langs kysten. Nå har statsrådens eget fagdirektorat, Fiskeridirektoratet, slaktet Tveteråsutvalgets rapport:

«Den betydelige liberaliseringen av strukturpolitikken som utvalget anbefaler, må forventes å ha meget store konsekvenser på relativt kort sikt for næringsstrukturen både på sjø og land. Det er en vesentlig svakhet at slike konsekvenser i liten grad er utredet og vurdert».

Det er i tillegg en risiko for at store endringer i lovverket kan utfordre det å sikre at fiskeriressursen forblir på norske hender.

Med bakgrunn i de rådene om har kommet og de politiske signalene som er gitt, kan statsråden bekrefte at deltakerloven vil bestå og at regjeringen ikke vil åpne for at fiskeriindustrien kan eie fiskekvoter?


Les hele debatten