Muntlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt statsråden er overbevist om at klimaendringene vi ser i dag, i all hovedsak er menneskeskapt

Datert: 29.04.2015
Besvart: 29.04.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Skal du få gjort noe med problemer som det er veldig vanskelig å løse, holder det ikke å si at du har tenkt å gjøre en innsats. Du må ville gjøre en innsats. Sånn gjelder det også for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene. Vi trenger folk som vil gjøre en innsats. Det er derfor jeg pukker på det spørsmålet som statsråden svarte høyst ullent på tidligere i spørretimen: Er statsråden overbevist om at klimaendringene vi ser i dag, i all hovedsak er menneskeskapt? Ja eller nei.


Les hele debatten