Spørretimespørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Datert: 30.04.2015
Spørsmålet er trukket tilbake

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): Klimautfordringene tvinger frem et grønt skifte og vi trenger en betydelig forskningsinnsats for å utvikle morgendagens grønne samfunns- og næringsliv.

Hva tenker statsråden om forskningens bidrag til å skape grønn vekst, og vil statsråden ta initiativ til å utarbeide en nasjonal FoU-strategi som bidrar til omstilling til fremtidens lavutslippssamfunn?


Les hele debatten