Spørretimespørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Om hvorfor statsråden mener det er grønt, smart og nyskapende å tillate gruvedumping i Førdefjorden

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): I regjeringens strategi for grønn konkurransekraft står det at fremtidens næringer er grønne, smarte og nyskapende. Samtidig tillater regjeringen gruvedeponi i Førdefjorden. Førdefjorden er en av Vestlandets reneste fjorder, og er leveområde for mange fiskeslag som står på den norske rødlista over trua arter. Fremtidsnæringer som fiskeri, turisme og oppdrett har alle vært kritiske til prosjektet.

Hvorfor mener statsråden det er grønt, smart og nyskapende å tillate gruvedumping i Førdefjorden?


Les hele debatten