Spørretimespørsmål fra Terje Breivik (V) til finansministeren

Om i hvilken grad togradersmålet også skal være styrende for utviklingen av norsk økonomisk politikk og finansielle plasseringer, og hvordan en slik strategi vil bidra aktivt til grønn vekst

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Regjeringen har sluttet seg til togradersmålet. Det er en tydelig strategi fra regjeringen å stimulere til et grønt skifte. På Høyres landsmøte sa statsministeren at framtidens nærings- og arbeidsliv skal være grønt, smart og nyskapende.

I hvilken grad mener statsråden at togradersmålet også skal være styrende for utviklingen av norsk økonomisk politikk og finansielle plasseringer, og hvordan vil en slik strategi bidra aktivt til grønn vekst?


Les hele debatten