Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om regjeringen vil vurdere å skattemessig sidestille profesjonelt boligutleie med næringseiendom for å legge bedre til rette for utleieprosjekter

Datert: 30.04.2015
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 06.05.2015 av finansminister Siv Jensen

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det er en viktig boligpolitisk oppgave å legge til rette for at det kan bygges flere utleieboliger i regi av seriøse profesjonelle utleiere, som kan sørge for god oppfølging av bomiljøene. En av grunnene til at det gjøres få investeringer i store utleieprosjekter i Norge er at man ikke får saldomessig avskrivning for dette, slik man gjør for annen næringseiendom.

Vil regjeringen vurdere å skattemessig sidestille profesjonelt boligutleie med næringseiendom for å legge bedre til rette for utleieprosjekter?


Les hele debatten