Spørretimespørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) til klima- og miljøministeren

Om hvordan statsråden arbeider for å beskytte laksefjordene, og hvordan villaksbestandens vilkår skal styrkes i møte med industri og andre aktiviteter i de nærliggende kyst- og fjordområdene

Datert: 30.04.2015
Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Siv Elin Hansen (SV)

Spørsmål

Siv Elin Hansen (SV): For å verne de viktigste laksebestandene har Stortinget vedtatt et særskilt beskyttelsesregime innenfor 52 laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Målet er at vilkårene for villaksen og laksebestandene som inngår i ordningen, skal styrkes og beskyttes mot inngrep og aktiviteter.

Hvordan arbeider statsråden for å beskytte laksefjordene, og hvordan vil statsråden styrke villaksbestandens vilkår i møte med industri og andre aktiviteter i de nærliggende kyst- og fjordområdene?


Les hele debatten