Muntlig spørsmål fra Eirin Sund (A) til samferdselsministeren

Om at det bygges vei med bompenger som aldri før, og hvor store investeringene er i vei hvis en trekker fra bompengene, slik som Fremskrittspartiet lovte velgerne før valget

Datert: 06.05.2015
Besvart: 06.05.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirin Sund (A)

Spørsmål

Eirin Sund (A): Tidligere i uken kunne vi lese at finansministeren skryter av rekordstore bevilgninger til vei. Nå er det sånn at samferdselsministeren styrer på den rød-grønne NTP-en, så dette er jo for så vidt en hyggelig anerkjennelse også til den forrige regjeringen når finansministeren skryter av bevilgningene til vei. Dagens regjering ligger for øvrig et par hundre millioner kroner bak Arbeiderpartiets budsjettforslag til vei for 2015, men likevel er det et høyt nivå.

Fremskrittspartiet gikk som kjent til valg på å bygge vei uten bompenger, og samferdselsministerens egen statssekretær garanterte for null bompenger med Fremskrittspartiet i regjering. Men nå bygges det altså vei med mer bompenger enn noen gang før. Mitt spørsmål til statsråden er da:

Hvor store er investeringene i vei hvis en trekker fra bompengene, slik som Fremskrittspartiet lovte velgerne før valget?


Les hele debatten