Muntlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til klima- og miljøministeren

Om statsråden vil si seg enig i at det kan være komplisert og vanskelig å få gjennomført politikk som Finansdepartementet er imot, med bakgrunn i at finansministeren innrømmet å være det vi kaller en klimaskeptiker

Datert: 06.05.2015
Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): I et forsøk på å forsvare en klimaminister i hardt vær uttalte statsministeren til Aftenposten i oktober i fjor:

«Det er tøffere å stå på for klimaet i en regjering hvor noen ikke er så opptatt av det.»

I samme avis kunne vi i forrige uke lese at finansminister Siv Jensen offentliggjorde at det var hun som var «noen». Hun innrømmet å være det vi kaller en klimaskeptiker. Tord Lien ble utfordret på dette i forrige spørretime, og jeg mener at også statsråd Sundtoft må utfordres i dag. Jeg kan godt forstå at statsrådens rolle er utfordrende, og at det er komplisert å få tatt de store grepene på klima når ikke alle i regjeringen er så opptatt av det, og faktisk ikke mener at klimaendringene er noe problem. Mitt spørsmål i lys av det som har kommet fram om finansministerens klimaposisjon, er: Er statsråden enig i at Finansdepartementet er et viktig departement i klimasammenheng? Eller for å si det på en annen måte: Vil statsråden si seg enig i at det kan være komplisert og vanskelig å få gjennomført politikk som Finansdepartementet og finansministeren er imot?


Les hele debatten