Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til justis- og beredskapsministeren

Om åpning for økt snøscooterkjøring i Norge, og hvorvidt politiet vil få de ressursene som skal til for at de skal kunne dekke norsk skog og fjell på jakt etter ulovlige snøscooterkjørere

Datert: 06.05.2015
Besvart: 06.05.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Forslaget som nå er vedtatt om å åpne for økt snøscooterkjøring i norsk natur, vil ifølge både politi og erfaring fra Sverige, Finnmark osv. også føre til stor økning i den ulovlige kjøringen. Det selges nå mange flere raske fartsscootere, designet for kjøring i bratt terreng og dyp snø.

I flertallets merknader i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen forutsettes det uten videre at politiet og SNO vil håndtere dette problemet med økt inspeksjon og økt kontroll.

Kan justisministeren her og nå bekrefte at norsk politi vil få de ressursene som skal til for at de skal kunne dekke norsk skog og fjell på jakt etter ulovlige snøscooterkjørere, slik at det ikke vil oppstå problemer som følge av åpning for økt snøscooterkjøring i Norge?


Les hele debatten